อาหาร สูตรอาหาร เมนูอาหาร วิธีทำอาหาร รวมสูตรอาหารไทย
อาหาร หมายถึงสสารใดๆ ซึ่งบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือสัตว์ และมีสารอาหารสำคัญ อาทิ
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน หรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงาน คงชีวิต และ/หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต

อัพเดท สูตรอาหาร เมนูอาหาร ทั้งของคาว ของหวาน
เว็บไซต์ MenuThai.org รวมสูตรอาหาร เมนูอาหาร เคล็ดลับในการทำอาหารต่างๆไว้ โดยจัดระบบแบ่งแยก ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ
ตามวิธีการปรุงอาหาร คือ อาหารประเภทต้ม, อาหารประเภทผัด, อาหารประเภทแกง, อาหารประเภททอด, อาหารประเภทยำ, อาหารประเภทปิ้ง-ย่าง, บทความอาหารสุขภาพ, อาหารประเภทน้ำพริก และ ของหวาน