ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะหรือภาชนที่มีขอบเป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ เพราะคลื่นไมโครเวฟไม่สามารถผ่านโลหะได้ คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนกลับเมื่อถูกวัตถุโลหะ ซึ่งทำให้เกิดประกายไฟที่เหมือนกับฟ้าแลบ ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะส่วนใหญ่จะสามารถทนต่อความร้อนได้ ซึ่งปลอดภัยสำหรับการใช้ในเตาไมโครเวฟ แต่อย่างไรก็ตาม ภาชนะบางอย่างอาจจะผสมโลหะซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้กับเตาไมโครเวฟ

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุ เราสามารถรู้ได้ง่าย ๆ ว่าภาชนะแบบไหนสามารถใช้ได้กับเตาไมโครเวฟ โดยการวางภาชนะนั้นลงในชามแก้วที่เติมน้ำไว้แล้วตั้งในเตาไมโครเวฟ ตั้งเวลาไมโครเวฟ 1 นาที ด้วยระดับไฟที่ Hight ถ้าน้ำร้อนขึ้นแต่ภาชนะที่ทดสอบนั้นยังคงเย็นอยู่ แสดงว่าภาชนะนั้นสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้ แต่ถ้าน้ำไม่เปลี่ยนอุณหภูมิ แล้วภาชนะที่ทดสอบร้อนขึ้นแสดงว่าภาชนะนั้นไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้ ท่านยังสามารถใช้อุปกรณ์ภายในครัวด้านล่างนี้กับเตาไมโครเวฟได้