น้ำเห็ดหลินจือ

น้ำเห็ดหลินจือ
น้ำเห็ดหลินจือ

ส่วนผสม น้ำเห็ดหลินจือ

  1. เห็ดหลินจือแห้ง 6 กรัม (10 ชิ้น)
  2. น้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ลิตร (2 ขวดโค๊กขนาด 1 ลิตร)

วิธ๊ทำ น้ำเห็ดหลินจือ

  1. นำเห็ดหลินจือแห้งและน้ำสะอาดใส่ลงในหม้อเคลือบหรือหม้อดินยิ่งดี
  2. ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟต้มจนเดือด แล้วหรีไฟลงให้น้ำเดือดปุดๆ ต่อไปประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงยกลง
  3. ควรดื่มน้ำสกัดจากเห็ดที่มีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิร่างกาย