การละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์ด้วยเตาไมโครเวฟ

ไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ

การละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์ด้วยเตาไมโครเวฟ ข้อควรรู้และเทคนิคในการละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์

  • เราสามารถละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์ที่ถูกห่ออยู่ได้ ถ้าวัตถุที่ห่อนั้นไม่ใช่โลหะ นำเส้นโลหะ เชือกโลหะ หรือแผ่นฟอยล์ ออกจากเนื้อสัตว์ก่อนละลายน้ำแข็ง
  • วางเนื้อลงในจานอบตื้น ๆ ที่สามารถจับได้ง่าย
  • ใช้เวลาในการละลายน้ำแข็งเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ควรแยกส่วนอื่นๆ เช่น ไส้กรอก เบคอนออกจากกันถ้าทำได้ นำเนื้อส่วนที่ละลายน้ำแข็งแล้วออกจากเตาไมโครเวฟ และทำการละลายน้ำแข็งเนื้อส่วนที่เหลือต่อ
  • ใช้ส้อมแทงเข้าไปตรงกลางของเนื้อสัตว์เพื่อกระจายความร้อน ตรงกลางของเนื้อจะยังคงเป็นน้ำแข็งอยู่ พักทิ้งไว้สักครู่จนกระทั่งเนื้อถูกละลายน้ำแข็งจนหมด
  • ละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์โดยใช้รูปแบบละลายน้ำแข็งเท่านั้น

*คำเตือน ไม่ควรใช้แผ่นฟอยล์ระหว่างการละลายน้ำแข็ง